Recent sermons

Date Title Count
26 Jun 2011 18:30  v 1-12
(1 Peter 1
 
  0 
19 Jun 2011 18:30  1 Peter - Living as strangers in the world 
 
  0 
19 Jun 2011 18:30  1 Peter - Living as strangers in the world 
 
  0 
19 Jun 2011 18:30  1 Peter - Living as strangers in the world 
 
  0 
12 Jun 2011 18:30  Partnership in the Gospel - Church Membership 
 
  0 
12 Jun 2011 18:30  Partnership in the Gospel - Church Membership 
 
  0 
8 Jun 2011 19:30  Why plant new congregations? 
 
  1 
8 Jun 2011 19:30  Why plant new congregations? 
 
  0 
8 Jun 2011 19:30  Why plant new congregations? 
 
  1 
24 Apr 2011 18:30  Did Jesus really rise from the dead? - Mark15:42-16:8 
 
  0 
24 Apr 2011 18:30  Did Jesus really rise from the dead? - Mark15:42-16:8 
 
  0 
24 Apr 2011 18:30  Did Jesus really rise from the dead? - Mark15:42-16:8 
 
  0 
17 Apr 2011 09:30  Part 4 - Mark 14:53-15:15 
 
  0 
17 Apr 2011 09:30  Mark 14:53-15:15 Part 4
(Mark 14:53-15:15
 
  0 
17 Apr 2011 09:15  Part 4 - Mark 14:53-15:15 
 
  0 
10 Apr 2011 09:30  Part 3
(Mark 14:27-52
 
  0 
10 Apr 2011 09:30  Mark 14:27-52 Part 3
(Mark 14:27-52
 
  0 
10 Apr 2011 09:15  Part 3 - Mark 14:27-52 
 
  0 
27 Mar 2011 09:30  1.Surely this man was the son of God 
 
  0 
27 Mar 2011 09:30  1.Surely this man was the son of God 
 
  0