Date Church Title
27 Jun 1999  Emmanuel Wimbledon
(Jonathan Fletcher
4. A can of worms
(2 Samuel 15) 
20 Jun 1999  Emmanuel Wimbledon
(Jonathan Fletcher
3. Grace abounding
(2 Samuel 12) 
06 Jun 1999  Emmanuel Wimbledon
(Jonathan Fletcher
1. Power and success
(2 Samuel 9) 
01 Feb 1998  All Souls Langham Place
(Richard Bewes
Seeking God's forgiveness
(2 Samuel 12:1-23) 
18 May 1997  All Souls Langham Place
(Ronald Dunn
Faith in hard times
(2 Samuel 12:13-25) 
08 Dec 1996  St Andrew the Great
(Christopher Ash
The longing of love
(2 Samuel 18:19-19:10) 
01 Dec 1996  St Andrew the Great
(CJ Davis
Rough justice
(2 Samuel 17:24-18:18) 
24 Nov 1996  St Andrew the Great
(Mark Ashton
The wisdom of the wise
(2 Samuel 15:30-17:23) 
17 Nov 1996  St Andrew the Great
(Mark Meynell
Attractive rebellion
(2 Samuel 14:25-15:18) 
10 Nov 1996  St Andrew the Great
(Mark Ashton
The wages of sin
(2 Samuel 11:1-12:15) 
27 Oct 1996  St Andrew the Great
(Mark Ashton
The kindness of God
(2 Samuel 9:1-13) 
20 Oct 1996  St Andrew the Great
(Christopher Ash
The son of God
(2 Samuel 7:1-17) 
13 Oct 1996  St Andrew the Great
(Chris Hayward
The dangerous God
(2 Samuel 6:1-15) 
06 Oct 1996  St Andrew the Great
(Chris Hayward
The shepherd king
(2 Samuel 5:1-10) 
04 Aug 1985  All Souls Langham Place
(Ian Bentley
Religion without principle
(2 Samuel 12)