Recent sermons

Date Title Count
17 Jan 2016 12:00  The Prodigal Father
(Luke 15:11
  0 
10 Jan 2016 12:00  Vision Sunday
(Matthew 5
  5 
10 Jan 2016 12:00  Vision Sunday
(Matthew 5
  1 
10 Jan 2016 12:00  Vision Sunday
(Matthew 5
  1 
20 Dec 2015 12:00  A Season of Prayer; The Shepherds Prayers
(Luke 2:8
  0 
20 Dec 2015 12:00  The Real Nativiity Story
(Matthew 1
  6 
20 Dec 2015 12:00  A Season of Prayer; The Shepherds Prayers
(Luke 2:8
  0 
20 Dec 2015 12:00  The Real Nativiity Story
(Matthew 1
  1 
20 Dec 2015 12:00  A Season of Prayer; The Shepherds Prayers
(Luke 2:8
  2 
13 Dec 2015 12:00  Baptismal Service; Simeon's Prayer
(Luke 2
  3 
13 Dec 2015 12:00  Simeon's Prayer    2 
13 Dec 2015 12:00  Simeon's Prayer    0 
13 Dec 2015 12:00  Simeon's Prayer    0 
6 Dec 2015 12:00  Zechariah's Prayer 10-30 AM
(Luke 1
  3 
6 Dec 2015 12:00  Zechariah's Prayer 9-00 AM    0 
6 Dec 2015 12:00  Zechariah's Prayer 9-00 AM    0 
6 Dec 2015 12:00  Zechariah's Prayer 10-30 AM
(Luke 1
  0 
6 Dec 2015 12:00  Zechariah's Prayer 10-30 AM
(Luke 1
  5 
6 Dec 2015 12:00  Zechariah's Prayer 9-00 AM    1 
29 Nov 2015 12:00  A Season of Prayer; Mary's Prayer
(Luke 1
  1