Date Title Speaker Count
04 Oct 1981  Jesus Christ - God from the beginning
(John 1:1-3
Michael Lawson    16 
06 Dec 1981  Jesus Christ - nothing but the best
(John 2:1-11
Andrew Cornes    16 
12 Nov 1981  Jesus Christ - the only way to know God
(John 1:14-18
Michael Lawson    13 
18 Oct 1981  Jesus Christ - the light that shines for ever
(John 1:4-8
Andrew Cornes    13 
22 Nov 1981  Jesus Christ - the incomparable
(John 1:19-34
Michael Baughen    20 
25 Oct 1981  Jesus Christ - offering membership of God's family
(John 1:9-13
John Stott    57 
27 Dec 1981  Jesus Christ - angry with exploiters
(John 2:12-25
Roger Simpson    15 
29 Nov 1981  Jesus Christ - tried, tested and proven
(John 1:35-51
John Stott    62