Recent sermons

Date Title Count
12 Dec 2020 12:04  talk thumbnailEpisode 167: Tragedy of Absalom - 2 Samuel 15:1-12 Luke 20:1-19 
 
  0 
12 Dec 2020 12:04  talk thumbnailEpisode 167: Tragedy of Absalom - 2 Samuel 15:1-12 Luke 20:1-19 
 
  1 
28 Nov 2020 13:07  talk thumbnailEpisode 166: 2 Samuel 11:1-27 & 1 Peter 5:1-11 
 
  0 
28 Nov 2020 12:56  talk thumbnailEpisode 165: 2 Samuel 9:1-13 & Titus 3:3-8 
 
  2 
13 Nov 2020 22:40  talk thumbnailProclaiming Christ
(Colossians 4:2-18
 
  1 
13 Nov 2020 22:29  talk thumbnail:1 - Relationships in Christ
(Colossians 3:15-4
 
  0 
31 Oct 2020 12:08  talk thumbnail:1 - Relationships in Christ
(Colossians 3:15- 4
 
  0 
31 Oct 2020 12:01  talk thumbnailRemain in Christ
(Colossians 3:1-17
 
  4 
17 Oct 2020 12:58  talk thumbnailUnited with Christ
(Colossians 2:6–15
 
  1 
17 Oct 2020 12:54  talk thumbnail:7 - Maturity in Christ
(Colossians 1:24 – 2
 
  1 
17 Oct 2020 12:52  talk thumbnailSupremacy of Christ
(Colossians 1:15-23
 
  0 
13 Sep 2020 22:58  talk thumbnailWalking with God
(Hebrews 14:8-25
 
  0 
13 Sep 2020 22:55  talk thumbnailWalking with God’s people
(Hebrews 13:1-7
 
  2 
2 Sep 2020 09:42  talk thumbnailReverence and awe
(Hebrews 12:18-29
 
  0 
26 Aug 2020 12:15  talk thumbnailImportance of discipline
(Hebrews 12:4-17
 
  1 
26 Aug 2020 11:26  talk thumbnailRun the race
(Hebrews 12:1-3
 
  0 
3 Aug 2020 09:12  talk thumbnailDraw near
(Hebrews 10:19-25
 
  0 
1 Jul 2020 13:36  A better tabernacle
(Hebrews 9
 
  3 
1 Jul 2020 13:33  A better covenant
(Hebrews 8
 
  1 
1 Jul 2020 13:29  :12 - Not a gospel of cheap grace
(Hebrews 5:11 – 6
 
  1