Recent sermons

Date Title Count
9 Dec 2018 05:59  Ang Misyon Ng Iglesia    0 
9 Dec 2018 05:47  Ang Pag-iingat Ng Dios    0