Recent sermons

Date Title Count
2 Dec 2018 10:23  Ang Kagandahang-Loob ng Christiano    0 
1 Jan 1970  Saan Ba Kami na Dapat Manumbalik?    0 
1 Jan 1970  Ang Liwanag ng Kanyang mga Salita    0 
1 Jan 1970  Magsibangon Kayo, Kayong mga Lassengo    0 
1 Jan 1970  Ang Pinagmulan ng Kasamaan    0